Anna

Tensta Folkdanslag

Vår spelman Anna Carlsson har den 27 januari i år gått bort efter en tids sjukdom


Annas spelglädje och skicklighet har under drygt 30 år varit starkt bidragande till så väl spelmanslagets som folkdanslagets framgångar och populäritet.


Hennes engangemang och hennes insatser inom svensk folkmusik och folkdans var också enormt stort och tack vare detta skaffade hon sig ett stort kontaktnät både inom och utom Sverige.


2010 spelade hon till sig Zornmärket i Brons och så sent som i Oktober 2016 tilldelades hon Uplands Spelmansförbunds guldmärke.


Anna var aktiv spelman in i det sista. Senast i lördags, 21 januari, spelade hon med sitt kära Tensta Spelmanslag på Midvinterstämman i Järfälla.


Våra tankar går till de närmaste. Anna skulle ha fyllt 46 år i år.